logo

 

schijven

notatie

damavond2

De damavonden.

Damdame

Damdame.

klok

 

Leden:


De club telt momenteel 18 leden. Hieronder ziet u recente foto's van de leden en het aantal jaren limaatschap.

Aldert Chris Feiko Geert Hans Jack Jacob Johan John Koos Kor Rob Sietze Tjark Hiltjo Jacques Berend Egbert
Naam lid: Lid geworden in: Aantal jaren lid:
naar boven afgerond
Kor Sikkema 1-9-1967 overleden in december 2019 52
Geert Greven 1-9-1969 met onderbreking 50
Sietse Rozema 1-9-1971 48
Koos Prak 1-9-1980 39
Johan Zijlstra 1-9-1975 met onderbreking 35
John Thimister 1-3-1992 28
Rob van Heukelem 1-9-1991 met onderbreking 25
Feiko Stoppels 1-9-1995 24
Tjark Buitenwerf 1-9-1999 20
Aldert Schaaphok 1-9-2000 19
Jacob Reinders 1-4-1968 met onderbrekingen 16
Hans van der Veen 1-9-2004 15
Jack Westerdijk 1-9-2013 6
Chris Verhagen 1-9-2013 6
Hiltjo Haze 1-9-2017 2
Jacques Galliard 1-9-2018 1
Berend Plijter 1-9-2019 0
Egbert Wierenga 1-9-2019 0

Info:


voorzitter: Koos Prak
secretaris: Johan Zijlstra
penningmeester: Sietse Rozema
wedstrijdleider en arbiter: Aldert Schaaphok

Er wordt onderling gespeeld en in de bondscompetitie van de NNDB. Een aantal leden damt voor de PGT in de landelijke competitie.

 

Geschiedenis:
Damclub Delfzijl is opgericht op 3 februari 1964.
Daar hoort echter nog een klein verhaal bij:

De exacte datum is een beetje diffuus. De heren B.Bleeker en L.Knol wilden een club oprichten. Zij hebben i.s.m. de Stichting Maatschappelijke Begeleiding een simultaan georganiseerd, gegeven door A.J.D. Bron en D. de Jong, om zodoende potentiële dammers bij elkaar te krijgen.Er kwamen 34 dammers opdagen. Hiervan gaven zich er 18 op als lid. Op vrijdag 17 mei 1963 kwamen enkele bestuursleden van de SMB en 10 leden bij elkaar in de kantine van NKF en formeerden daar een voorlopig bestuur, bestaande uit de heren Bleeker en Knol.
Als clublokaal was een ruimte in het Hervormd Centrum voorzien. Later zag het bestuur van het HC er van af, omdat sommige partijen te lang duurden. De club stond weer op straat.
Via B&W huurde men de maquettezaal voor fl 112,- per jaar. En daar werd opnieuw een begin gemaakt op donderdag 2 januari 1964.
Op donderdag 3 februari 1964 werd er een ledenvergadering gehouden  om een definitief bestuur te kiezen. Deze zag er als volgt uit: H.Kreuijer, voorzitter, P.N.Klevering, secretaris, W.Komies, penningmeester, K.Snakenborg, wedstrijdleider en 2e secretaris en de leden L.Knol, B.Bleeker en P.Ridderbos. 
Op vrijdag 17 mei 1963 is voor het eerst een ( voorlopig ) bestuur geformeerd. Deze is echter niet door de leden gekozen. Dat gebeurde pas op 3 februari 1964. Volgens mij zouden we deze datum moeten zien als ontstaansdatum van de club.

Wedstrijdbepalingen:

Klik op de schijf om het pdf-document te openen.    


 

Lid worden:


Kom eens langs in sporthal "De Ringen" en speel vrijblijvend een partijtje mee !! Daar is alles aanwezig om er een gezellig en leerzaam avondje van te maken. Of vul gelijk onderstaand formulier in.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 40,-

Aanmeldingsformulier (inleveren bij secretaris of wedstrijdleider)

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de damclub Delfzijl.

Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Geb.datum:

Tel.nr.:

Email: