logo

 

schijven

notatie

damavond2

De damavonden.

Damdame

Damdame.

klok

 

Leden:


De club telt momenteel 14 leden. Hieronder ziet u recente foto's van de leden en het aantal jaren limaatschap.

Aldert Feiko Geert Hans Jack Johan John Koos Geertje Sietze Tjark Hiltjo Jacques Berend
Naam lid: Lid geworden in: Aantal jaren lid:
naar boven afgerond
Kor Sikkema 1-9-1967 overleden in december 2019 52
Geert Greven 1-9-1969 met onderbreking 54
Sietse Rozema 1-9-1971 52
Koos Prak 1-9-1980 43
Johan Zijlstra 1-9-1975 met onderbreking 39
John Thimister 1-3-1992 31
Rob van Heukelem 1-9-1991 overleden in januari 2022 28
Feiko Stoppels 1-9-1995 28
Tjark Buitenwerf 1-9-1999 24
Aldert Schaaphok 1-9-2000 23
Jacob Reinders 1-4-1968 met onderbrekingen 19
Hans van der Veen 1-9-2004 19
Jack Westerdijk 1-9-2013 10
Chris Verhagen 1-9-2013 9
Hiltjo Haze 1-9-2017 6
Jacques Galliard 1-9-2018 5
Berend Plijter 1-9-2019 4
Egbert Wierenga 1-9-2019 4
Geertje Tepper 1-9-2022 1

Info:


voorzitter: Koos Prak
secretaris: Johan Zijlstra
penningmeester: Sietse Rozema
wedstrijdleider en arbiter: Aldert Schaaphok

Er wordt onderling gespeeld en in de bondscompetitie van de NNDB. Een aantal leden damt voor andere clubs in de landelijke competitie.

 

Geschiedenis:
Damclub Delfzijl is opgericht op 3 februari 1964.
Daar hoort echter nog een klein verhaal bij:

De exacte datum is een beetje diffuus. De heren B.Bleeker en L.Knol wilden een club oprichten. Zij hebben i.s.m. de Stichting Maatschappelijke Begeleiding een simultaan georganiseerd, gegeven door A.J.D. Bron en D. de Jong, om zodoende potentiële dammers bij elkaar te krijgen.Er kwamen 34 dammers opdagen. Hiervan gaven zich er 18 op als lid. Op vrijdag 17 mei 1963 kwamen enkele bestuursleden van de SMB en 10 leden bij elkaar in de kantine van NKF en formeerden daar een voorlopig bestuur, bestaande uit de heren Bleeker en Knol.
Als clublokaal was een ruimte in het Hervormd Centrum voorzien. Later zag het bestuur van het HC er van af, omdat sommige partijen te lang duurden. De club stond weer op straat.
Via B&W huurde men de maquettezaal voor fl 112,- per jaar. En daar werd opnieuw een begin gemaakt op donderdag 2 januari 1964.
Op donderdag 3 februari 1964 werd er een ledenvergadering gehouden  om een definitief bestuur te kiezen. Deze zag er als volgt uit: H.Kreuijer, voorzitter, P.N.Klevering, secretaris, W.Komies, penningmeester, K.Snakenborg, wedstrijdleider en 2e secretaris en de leden L.Knol, B.Bleeker en P.Ridderbos. 
Op vrijdag 17 mei 1963 is voor het eerst een ( voorlopig ) bestuur geformeerd. Deze is echter niet door de leden gekozen. Dat gebeurde pas op 3 februari 1964. Volgens mij zouden we deze datum moeten zien als ontstaansdatum van de club.

Wedstrijdbepalingen:

Klik op de schijf om het pdf-document te openen.    


 

Lid worden:


Kom eens langs in sporthal "De Ringen" en speel vrijblijvend een partijtje mee !! Daar is alles aanwezig om er een gezellig en leerzaam avondje van te maken. Of vul gelijk onderstaand formulier in.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 40,-

Aanmeldingsformulier (inleveren bij secretaris of wedstrijdleider)

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de damclub Delfzijl.

Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Geb.datum:

Tel.nr.:

Email: